Economics informatics

Wykład z Informatyki Ekonomicznej
Wykład 2 z IE v2
Wykład 3 z IE
Wykład 4 z IE
Wykład 5 z IE
Wykład 6 z IE
Wykład 7 z IE