ICT in management

Informatyka w zarządzaniu
IwZ_wykład_1
IwZ_wykład_2
IwZ_wykład_3
IwZ_wykład_4